Розроблено унікальну технологію інтеграції програмних комплексів - Depthi

 • Відтепер будь-які наші програмні продукти будуть сумісні та використовуватимуть спільні дані!
 • З легкістю можна буде додавати нові програмні комплекси в єдину інформаційно-обліково-аналітичну систему управління підприємством, не порушуючи існуючих зв'язків
 • Інтегрована система може обмінюватись даними з аналогічними системами встановленими на інших підприємствах

Технологія

Технологія Depthi розроблена з метою прискорення та уніфікації процесів розробки та інтеграції програмного забезпечення.

В основу технології покладено принцип інтеграції програмних комплексів в єдину інформаційно-аналітичну систему за допомогою єдиної консолі та модулів що забезпечують певну функціональність. Консоль Depthi служить для керування пакетами (програмними модулями) що розроблені за спеціальною технологією їх інтеграції.
Консоль є прикладною програмою, що дозволяє завантажувати та виконувати спеціальні bpl пакети розроблені за технологією Depthi від компанії Інтерактивні Системи.

Безпека та автентичність програмних модулів

Кожен пакет матиме унікальний цифровий підпис його розробника, що забезпечить подальше виявлення несанкціонованої модифікації пакетів як-то вірусами чи сторонніми особами. Цифровий підпис пакетів (бібліотек) використовується в цілях безпеки користувачів програмного комплексу. Достовірність електронного цифрового підпису усіх складових частин програмного комплексу говорить про те, що всі пакети розроблені саме компанією Інтерактивні Системи або ж іншим виробником, що отримав відповідний сертифікат для використання технології Depthi, та пакети не були модифіковані в процесі поставки та використання програмного забезпечення.

Процедура цифровий підпису бібліотек виконується розробником програмного комплексу у відповідності до Закону України "Про електронний цифровий підпис" і Міждержавного стандарту ГОСТ 34.310-95. "Криптографическая защита информации. Процедуры выработки и проверки электронной цифровой подписи на базе симметричного криптографического алгоритма". Хеш функція обчислюється згідно ГОСТ 34.311-95 "Криптографическая защита информации. Функция хеширования" з застосуванням шифрування даних згідно ГОСТ 28147-89 "Алгоритм криптографического преобразования".

При завантаженні бібліотеки проходить процедура перевірки її цифрового підпису і цифрового підпису усіх бібліотек, які вона використовує. Якщо цифровий підпис будь-якої бібліотеки недійсний - система видає застереження і відмовить в використанні бібліотеки з недостовірним або ж відсутнім цифровим підписом.

Ядро

Після завантаження модулів проходять зміни в інтерфейсі консолі і з'являється нова функціональність, що закладена в кожному з модулів системи.

Одним з головних модулів є Ядро системи. В модуль ядра винесені більшість загальних адміністративних функцій програмного забезпечення, а саме:

 • процедури підключення до сервера баз даних 
 • менеджер користувачів системи та їх прав
 • редагування прав доступу до системи
 • протоколювання подій (event logging) та змін даних (data changes logging)
 • планувальник задач (task manager)
 • дизайнер звітів (report designer)
 • редактор параметрів системи, додавання серверів для реплікації
 • контроль версій програмного забезпечення
 • інспектор властивостей та подій елементів інтерфейсу
 • дизайнер форм та модулів даних 
 • chat-сервіс користувачів на зразок ICQ
 • асистент (інтерактивний помічник, актор) з можливістю редагування сценаріїв провідників, підказок, порад та ін.

Інтеграція різних модулів програмного забезпечення здійснюється на рівні баз даних та програмних засобів консолі та ядра системи.

InterCorp найближчим часом

До складу системи InterCorp розбудованої по технології Depthi найближчим часом будуть входити наступні програмні комплекси:

 • ІnterOffice - система продажу, обліку матеріальних цінностей, виписки первинної документації
 • InterDoc - система електронного документообігу
 • InterStaff - система управління відділом кадрів
 • InterInfo - інформаційно-аналітична система моніторингу ринку товарів та послуг
 • InterBilling - біллінгова система (для підприємств - операторів зв'язку)
 • Institute - система управління навчальним закладом (для освітніх організацій)