Повний цикл розробки

Наші спеціалісти здійснюють аналіз і проектування бізнес-процесів, вибір і узгодження методик розробки, створення схем застосування, надання рекомендацій з використання обладнання, проектування і узгодження прототипів системи, розробку і впровадження інформаційної системи, навчання персоналу замовника, супровід розробленого програмного продукту, а також виконують інші операції, необхідні для реалізації повного циклу розробки. Компанія «Інтерактивні системи» реалізує нестандартні ексклюзивні проекти, в тому числі здійснює розробку систем з складною територіально розподіленою структурою користувачів та даних, системи обробки великих масивів даних.

Технології

Ми використовуємо найсучасніші технології та програмні засоби розробки

  • Мови програмування: Delphi, Pascal, Object Pascal, C, C/C++ (MFC), C#, Java (Servlets, EJB, JSP), JavaScript, Perl, HTML, XML, PHP3, Visual Basic, VBScript, Visual Basic for Application, Assembler (x86, Motorola), Fortran, SQL
  • Засоби розробки: Borland Delphi/C++/Java Builder, MS Visual Studio (C#, C++, J++, VB), C/C++, MASM, TASM
  • СУБД: Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MySQL
  • Технології: ADO, ODBC, OLE/COM, WebServices
  • Інтернет/Інтранет: IIS, Java Technology, ActiveX, CGI, ASP, ASP.Net, JavaScript, jQuery, VBScript, HTML, CSS, XML, PHP, Perl
  • Системне програмування: Windows, MS-DOS, драйвери обладнання, системи реального часу
  • Операційні системи: Windows, Windows Mobile, Linux, Android, iOS, MS DOS

Аналіз і оптимізація бізнес-процесів

Ми робимо максимально прості і ефективні системи. Вивчивши виробничий цикл Замовника, ми виявляємо невиправдано складні процеси, що досить часто пояснюються відсутністю грамотної автоматизації. Рішення впровадити інформаційну систему вимагає від Замовника критичної оцінки існуючих виробничих циклів. Ми допомагаємо об’єктивно оцінити не тільки повсякденну діяльність окремих співробітників, але й документообіг між підрозділами, взаємодію з сторонніми організаціями, ефективність планування, повноту та достовірність інформації що надається підрозділами і інші аспекти діяльності підприємства. Намагаючись випередити можливі зміни в бізнес-процесах Замовника, наші спеціалісти створюють системи з певним ресурсом гнучкості настройок. Крім того, ми здійснюємо розробку і інтеграцію нових програмних продуктів з уже існуючими без зупинки роботи замовника.

Стабільність групи розробників як гарантія успіху

Працюючи з нами, Замовник не буде спостерігати постійну зміну аналітиків і розробників. Починаючи з створення технічного завдання і закінчуючи впровадженням інформаційної системи, над проектом працює стабільна група спеціалістів. Багаторічний досвід успішної роботи свідчить, що навіть найбільш детальне технічне завдання не може описати всі вимоги з деталізацією, необхідною для створення унікальної системи. Тільки робота постійної групи аналітиків на всіх стадіях проекту дозволяє забезпечити не тільки існуючі, але і потенційні потреби Замовника

Вдосконалення внутрішніх стандартів

Створюючи нові інформаційні системи, ми застосовуємо досвід, напрацьований в успішно реалізованих проектах. Ми підтримуємо і активно вдосконалюємо внутрішні стандарти на виконання робіт, враховуючи як формальні вимоги державних стандартів так і міжнародних стандартів, а також загально прийняті, але не формалізовані правила розробки програмного забезпечення і документації.

Ми добре обізнані з загальними проблемами, що стоять перед нашими потенційними клієнтами і маємо висококваліфікованих спеціалістів, котрі можуть вирішити будь-які поставлені перед ними задачі.