Термін бізнес-аналітика («Business Intelligence») описує методологію прийняття стратегічних бізнес рішень в компанії.

«Business Intelligence» (BI) це набір інструментів і методик які використовуються для аналізу ділової інформації (фактів). За допомогою BI дані можна перетворити в інформацію а інформацію в знання. Отримані знання дозволять виробити стратегію підвищення ефективності роботи компанії, поліпшити оцінку потреб клієнтів, проводити прогнозну аналітику. Тому наявність на підприємстві якісної системи бізнес-аналітики надає конкурентні переваги.

Етапи побудови системи бізнес аналітики

 1. Передпроектне дослідження
  • Визначення потреб користувачів системи
  • Розробка технічних і функціональних вимог
  • Визначення цілей побудови системи
 2. Визначення джерел даних
  • Визначення типів джерел даних (файли Excel, бази даних, веб-сайти, 1С, CRM, ERP і т.д)
  • Визначення кількістних та якісних покзників для аналізу даних
 3. Розробка ETL процесів для витягу, перетворення і завантаження даних в єдине сховище DataWarehouse
  • Розробка структури єдиного сховища даних
  • Витяг даних з різних джерел, перетворення даних, очищення даних (виявлення дублікатів і помилок)
 4. Побудова аналітичної моделі даних (OLAP кубів)
  • Визначення таблиць фактов
  • Визначення вимірів
  • Визначення KPI
  • Побудова багатовимірних кубів
 5. Візуалізація даних
  • Побудова звітів і візуалізація використовуючи зведені таблиці, диаграма, гістограми, географічні карти
  • Публікація звітів SharePoint, PowerBI
 6. Автоматизація процесів ETL, процесингу OLAP кубів, і відправки звітів користувачам
 7. Навчання користувачів і супровід системи бізнес аналітики