Призначення

InterInfo ("Пріоритет") - Автоматизована інформаційно-аналітична система спеціального призначення являє собою комплекс методів та засобів підготовки, зберігання, пошуку та подання інформації, необхідної для вирішення задач автоматизації процесів інформаційного забезпеченні Замовників-споживачів та підготовки інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень і забезпечення технологічних циклів виробництва.

Побудова системи

InterInfo в загальному вигляді складається з шести підсистем:

 • Збору та підготовки інформації
 • Вводу та виводу інформації
 • Обліку, зберігання та пошуку інформації
 • Коректування інформації
 • Розмноження та розподілу інформації
 • Аналізу функціонування InterInfo

Функціональні характеристики

0сновні завдання системи:

 • ввід–вивід інформації
 • організація обміну інформацією між користувачами та системою
 • облік, зберігання та пошук інформації
 • організація зберігання інформації та обслуговування запитів, які поступають в систему коректування інформації
 • поточне коректування інформаційного фонду системи та виданих користувачам і взятих на облік копій документів розмноження та розподіл інформації
 • забезпечення користувачів системи копіями необхідних документів та комплектація інформаційних фондів систем більш низьких рівнів
 • аналіз функціонування InterInfo, збір статистичних даних та оперативне управління роботою системи

В залежності від напрямків роботи, InterInfo може вирішувати також наступні завдання:

 • перевірка наявності конкретної інформації за тематикою робіт користувача
 • ввід замовлення на інформацію
 • отримання статистичних і аналітичних довідок
 • пошук типових рішень по вибору користувача
 • ведення тематичних баз даних
 • підготовка нових форм документів
 • облік документів і контроль їх виконання
 • ведення бази даних підприємств, фахівців, технологій та інших довідкових масивів

Впровадження

Система InterInfo впроваджена в ДП НТЦ "Орт" та Міністерстві Освіти та Науки України, та ефективно працює з 1 Січня 2001 р.